IInspirace a Tipy na rodinnou zábavu
obrázek spokojené rodiny
MENU

veselé výlety, zábavná dovolená, rodinné hry a úžasné zážitky pro děti i rodiče

Přejít na obsah
Informace jak objednávat ubytování / Smluvní podmínky

Na této stránce vážení návštěvníci, naleznete přehledné informace týkající se rezervace ubytování pro rodiny s dětmi na rodinném portálu www.rodinnazabava.cz.

Portál Rodinná zábava vznikl díky lásce k dětem (sami jsme rodiče), a proto jsme si dali za cíl, přijít s něčím, co rodinu stmelí dohromady a kdy se budou moci všichni členové rodiny báječně bavit a zároveň i relaxovat. Zkrátka být šťastní a v pohodě. Jeden z těchto cílů je i rodinná  dovolená a ne ledajaká, ale zábavná a plná dobrodružství. Rozhodli jsme se v roce 2013 pro spolupráci
s tehdy přední českou cestovní kanceláří CK Regio (od roku 2015 zprostředkovatel ubytování Régio internet marketing s.r.o.). Společnost Régio nabízí nejrozsáhlejší nabídku kvalitního ubytování. Web Régio: www.chata.cz. Díky této fantastické spolupráci, vám tak můžeme nabídnout na jednom místě nejširší online nabídku prázdninových objektů vhodných pro rodinnou dovolenou v ČR a SR. Z rozsáhlé nabídky zprostředkovatele ubytování Régio internet marketing s.r.o., jsme pro vás vybrali rodinné ubytování / pobyty a tuto nabídku zařadili do přehledných sekcí na našem rodinném portálu.

Máte
možnost si u nás jednoduše vyhledat ubytování pro rodinu s dítětem/dětmi či více spřátelených rodin s dětmi a následně vybrané ubytování ON LINE rezervovat. Veškeré další procesy jako fakturace, benefity, slevy atd. s vámi již vyřizuje zprostředkovatel ubytování Régio internet marketing s.r.o..

1. ON LINE rezervace

Využ
itím ON LINE rezervace z internetové prezentace RODINNÁ ZÁBAVA (www.rodinnazabava.cz) si můžete jednoduše a pohodlně objednat i zaplatit pobyt elektronickou cestou. Celý postup je maximálně zjednodušený, vše vyřídíte od svého stolu s počítačem v práci či doma, čímž ušetříte čas i peníze. Veškerá komunikace probíhá elektronicky. Během samotné rezervace se informace ověřují přímo na serveru v centrále společnosti Régio internet marketing s.r.o. .

2. Výběr vhodného ubytování v ČR a SR

Všechny objekty
vhodné pro dovolenou s dětmi naleznete pod odkazy v sekci:

Rodinná dovolená s dětmi v Česku

Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi


Po zvolení sekce můžete začít ve vybírání objektů, které splňují Vaše požadavky. Jednotlivé rekreační objekty si můžete prohlédnout. Máte-li již stanoven požadovaný termín, můžete výběr objektů zúžit na ty, které jsou volné jen v daném termínu.

3. Podrobné informace a přehled termínů

Kliknutím na fotografii zvoleného objektu se Vám otevře podrobná informační stránka k objektu s popisem, poplatky, fotografiemi
, případně i videem a přehledem termínů. Termíny, uvedené v detailu objektu jsou aktualizované v momentě otevření stránky s konkrétním objektem. V přehledu obsazenosti uvádíme obsazené termíny červeně, termíny, které nejsou k dispozici bílou barvou a volné termíny, které Vám jsou k dispozici zelenou barvou.

4. Uzavření smlouvy / cestovní smlouvy


Smlouvu nebo cestovní smlouvu (dle zákonných podmínek), která je nezbytná, uzavřete v detailu objektu ubytování kliknutím na „Rezervace“ zadáním termínu pobytu, všech dalších údajů a odesláním. Přes internet je možné rezervovat max. 4 týdny
(delší pobyty telefonicky). V případě, že máte zájem o kratší pobyt než 1 týden, a taková rezervace je možná, můžete upravit datum pobytu na požadovanou délku. Stisknutím tlačítka ověříte možnost takového pobytu a cenu. V případě, že máte nárok na některou ze slev, vyplňte volné editační pole. Před odesláním smlouvy je nutné přečíst Všeobecné smluvní podmínky Régio internet marketing s.r.o. . Po odeslání obdržíte obratem potvrzení přijetí rezervace a pokyny k dalšímu postupu.

5. Všeobecné smluvní podmínky


Povinností zákazníka je před uzavřením smlouvy se seznámit se Všeobecnými smluvními podmínkami zprostředkovatele ubytování Régio
. Úhradou platby stvrzuje klient svůj souhlas s těmito podmínkami.

6. Vznik smluvního vztahu

Smlouva vstoupí v platnost poté, co uhradíte v předepsané lhůtě prvotní zálohu (min. 40%) případně celou platbu
. V případě neprovedení úhrady rezervace zaniká.

7. Platby

Všechny platby za pobyt provádějte dle pokynů uvedených na Potvrzení objednávky-smlouvy, které Vám zašleme. Platby je možné provést pomocí elektronického bankovnictví
na některý z našich účtů, můžete též využít pohodlné on-line platby pomocí platebních karet. Pozor na správný variabilní symbol, bez nějž nemůže být platba identifikována.

8. Stornování pobytu

Kdykoliv máte právo stornovat pobyt a tím odstoupit od platně uzavřené smlouvy. Je nutné tak učinit písemnou formou (e-mail: rezervace@chata.cz)
. V takovém případě se výše stornopoplatků řídí podmínkami, které naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách.

9. Doplatek a voucher

Doplatek provedete nejpozději 35 dnů před nástupem. Voucher zašleme e-mailem nebo na adresu zhruba 14 dnů před nástupem.

10. Reklamační podmínky - co nelze reklamovat

Při reklamaci poskytnutého ubytování či vybavení se řiďte Všeobecnými smluvními podmínkami. Důležitým měřítkem vybavenosti objektu je naše hodnocení počtem domečků a hodnocení prostředí počtem sluníček
. Často se nám stává, že klienti tyto zásadní informace neberou na zřetel. Zvláště upozorňujeme na objekty s hodnocením TURIST, 1 či 2 domečky. Tyto objekty jsou dle své kategorie velmi jednoduše vybavené. Upozorňujeme, že prioritně je nutné vzniklé problémy řešit na místě s majitelem objektu (vedoucím zařízení). S ohledem na celou řadu nedorozumění Vás u nabídky CHATY A CHALUPY upozorňujeme na následující skutečnosti. Jedná se o specifickou nabídku produktu v cestovním ruchu. Objekty nemohou splňovat pohodlí domova či hotelu. Objekt je vždy ve stavu a vybavení, v jakém je popsán v katalogu a pokud klient zakoupí takový pobyt, tak s touto úrovní ubytování souhlasí. Není možné reklamovat starší nábytek, koberce, strmé schodiště, malé prostory či starší nádobí v kuchyni. Reklamovat je možné pouze nefunkčnost zařízení či odlišnost popisu v katalogu a doplňkových informací od skutečnosti.


Užitečné informace, které je dobré znát:

Domácí zvíře

Pobyt s domácím zvířetem je možný jen v případě výslovného souhlasného uvedení v doplňkových informacích. Poplatek za domácí zvíře je uveden v doplňkových informacích. Klient může na pobyt vzít max. 2 domácí zvířata. Vyšší počet podléhá schválení
poskytovatelem ubytování. Přítomnost chovných a užitkových zvířat (koně, dobytek, skot…) a zvířat chovaných podle zvláštních předpisů je na rekreačních objektech přísně zakázána (plazi, šelmy…)

Délky pobytů a nástup

Sezonní termíny jsou nabízeny výhradně na min. týdenní pobyt (většinou sobota - sobota). Mimosezonní termíny můžete rezervovat i na kratší dobu, např. víkend. Vždy se však musí jednat o min. 2 noci. Pokud není uvedeno jinak, pobyt začíná nástupem 1. den pobytu mezi 15.00 a 19.00 a končí poslední den do 10.00 hod
., kdy musí být objekt připraven k předání majiteli (příp. opuštěn pokoj). Při nástupu je nutné předložit voucher. Na voucheru je uvedeno jméno kontaktní osoby a telefonní číslo. U privátních objektů je zákazník povinen 3 - 5 dnů před nástupem kontaktovat tuto osobu a dohodnout podrobnosti příjezdu. Tento kontrolní kontakt doporučujeme i u nabídky penzionů. Klienti i majitelé mohou využívat ZDARMA službu "nástupní servis". Jedná se o telefonickou asistenční službu. Podrobné informace naleznete na voucheru.

Ceny, počet osob a účast dětí u nabídky chaty a chalupy

Ceny jsou vždy uváděny za celý objekt /pobyt bez ohledu na počet osob. V katalogu je u každého objektu uveden maximální počet osob, který nesmí být překročen. Pokud se dostaví vyšší počet, není majitel povinen klienty ubytovat. Nižší počet osob je možný, ale cena se nesnižuje. Dítě ve věku do 2 let včetně (tj. do 3 dovršených) není považováno za osobu a nezapočítává se tedy do limitu. Pro takové dítě však není k dispozici lůžko. Účast více jak 2 takových dětí podléhá schválení
poskytovatelem ubytování. Ceny se v průběhu roku mění dle atraktivity časového období.

Kauce a záloha na energie u chat a chalup

Někteří majitelé objektů vybírají kauci jako zálohu pro hrazení případných škod. V případě bezproblémového pobytu, kdy zákazník nezpůsobí žádné škody, se kauce vrací. Výše kauce je uvedena v doplňkových informacách a na voucheru. Majitel může také pomocí kauce vyžadovat zálohu na energie, pokud se hradí zvláště.

Energie a otop

Zahrnutí ceny za spotřebované energie a vytápění do ceny za pronájem objektu či jejich samostatná úhrada je věcí rozhodnutí majitele. Často jsou tedy energie a otop v katalogové ceně zahrnuty. Někteří majitelé však trvají (většinou z objektivních důvodů) na samostatném hrazení těchto nákladů. Tato skutečnost je tedy uvedena v „doplňkových a podrobných informacích k objektu“. Majitel objektu má právo žádat přiměřenou zálohu na tyto náklady po příjezdu klientů. U penzionů se energie ani otop zvláště nehradí.

Poplatky placené na místě

V ceně zakoupeného pobytu nemusí být zahrnut místní rekreační poplatek a parkovné, které jsou odváděny obci. Tyto poplatky jsou hrazeny hotově při příjezdu. Mezi další poplatky placené na místě patří poplatky za domácí zvíře, půjčení kol, využití bazénu apod. Podrobné informace jsou uvedeny v doplňkových informacích k objektu
.

Škody na zařízení

Za případné škody způsobené na vnitřním či venkovním zařízení odpovídá v plné výši zákazník a je povinen tyto škody uhradit
. Dohoda o náhradě škody je věcí jednání mezi klientem a majitelem.

Doprava

Dopravu z místa bydliště do pobytového místa si zajišťuje zákazník sám a částka není zahrnuta v ceně pobytu. Vzhledem k umístění většiny objektů doporučujeme dopravu vlastním vozem. Železniční či autobusová doprava může být, vzhledem k sobotním nástupům, komplikovaná. Informace o železniční a autobusové dopravě v doplňkových informacích jsou orientační a je nutné provést přesné ověření u dopravců těsně před odjezdem.

Stravování

U nabídky chat a chalup je zákazníkům k dispozici vybavená kuchyňka. Popis vybavení naleznete v doplňkových informacích. U penzionů, hotelů apod. není většinou kuchyňka k dispozici a stravování je zajištěno ubytovatelem (např. snídaně nebo polopenze). Výjimečně může být také stanovena povinnost zakoupit stravu na místě.

Lůžková výbava u chat a chalup

U některých objektů není k dispozici kompletní lůžková výbava. Přesná informace je potom uvedena u popisu. Je nutné znát přesné pojmy. LŮŽKOVÁ VÝBAVA je souhrnný název pro vše na spaní = LŮŽKOVINY
(to je matrace, přikrývka a polštář) + POVLEČENÍ (to je výměnné povlečení na polštář, přikrývku a prostěradlo na matraci)

Standardní vybavení a vytápění u chat a chalup

Mezi standardní vybavení objektů v tomto katalogu patří kompletní lůžková výbava (čistě vypraná a vyžehlená). Kuchyňka vždy obsahuje pro daný počet osob příbory, skleničky, šálky, talíře a nádobí na vaření. V případě, že v některém z objektů není výše uvedené vybavení, je tato skutečnost uvedena v doplňkových informacích. Vytápění objektu je ubytovatel povinen umožnit jen v době topné sezóny. Poplatek za vytápění je uveden v doplňkových informacích.

Upozorňujeme, že výše uvedené informace mají obecnou platnost pro pobyty v České a Slovenské republice.


Tipy objektů

SKOK NAHORU
Návrat na obsah